DE TRUT

FONDS


De winst van de zondagavond moet volgens de statuten van De Trut geheel ten goede komen aan kleinschalige LHBTQI+ activiteiten.

HOE WERKT HET FONDS?

Omdat alle medewerkers in De Trut vrijwillig werken en de kosten relatief laag zijn kan, ondanks de lage drankprijs, een aardige winst worden gemaakt.

Statutair is vastgelegd dat de winst van De Trut uitgegeven moet worden aan "kleinschalige, niet commerciele potten- en flikker (LHBTQI+) projecten welke elders niet of nauwelijks in aanmerking komen voor subsidie". Daarbij mag de subsidie van het fonds voor de te subsidiëren activiteiten niet de bekende druppel op de gloeiende plaat zijn.


COMMISSIE VAN VIJF

Na aftrek van alle kosten die een onderneming als De Trut maakt blijft er jaarlijks een bedrag over dat ter beschikking wordt gesteld aan de subsidiecommissie.

Deze commissie bestaat uit (tenminste) vijf leden, waarvandrie leden het bestuur van Stichting Trutfonds vormen.

De commissie komt elke twee maanden bij elkaar. Tijdens deze vergadering besluit de commissie over aanvragen voor subsidies(aanvragen doe je online, zie onderaan deze pagina).

Indien de commissie een bepaalde aanvraag honoreert wordt de aanvrager hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt de subsidie uitbetaald.

Uitreiking cheque van € 25.000,00 voor de LGBT afdeling van Human Rights Watch ter gelegenheid van het 25 jarig besataan van De Trut in december 2010.


BINNEN EN BUITENLAND

De aanvragen voor subsidies varieren nogal.

Wereldwijd heeft het fonds projecten gesponsord op het gebied van HIV- en AIDS voorlichting, geholpen met het betalen van foldermateriaal voor potten- en flikkergroepen in Zuid Amerikaanse landen, ondersteuning van verzorgingsprojecten voor AIDS patienten enz.

Niet in alleen in het buitenland is het Fonds actief geweest. Het "tolerante" Nederland kan ook op veel gebieden nog wel geld gebruiken om mensen te helpen. Dit varieert vanhet opvoeren van toneelstukken, exposities over bijzondere mensen, het uitgeven van boeken, het houden van workshops, het steunen van jongerengroepen enz.

SUBSIDIE AANVRAGEN

Als je een aanvraag wilt indienen bij het fonds kan dat alleen door het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) in te vullen met alle relevante informatie over het project.

Rechtspersonen als verenigingen en stichtingen doen er goed aan ook jaarverslagen van accountant of boekhouder bij te voegen over de laatste drie jaren. Dit bespoedigt een aanvraag alleen maar.

Aanvragen of andere communicatie alleen digitaal stichting@trutfonds.nl.


BEOORDELING AANVRAAG

De aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en beoordeeld. Stichting Fonds De Trut is een klein fonds en dus moeten we kritisch zijn bij de beoordeling, houd er daarom rekening mee dat subsidie-aanvragen die de € 2000 overschrijden meestal niet of niet volledig gesubsidieerd kunnen worden.

Als je een aanvraag in wilt dienen, houdt er dan ook rekening mee dat er maar een keer in de twee maanden een vergadering is. Als we meer informatie nodig hebben over de aanvraag kan de tijdslijn dus best lang worden.

Je kunt aanvragen indienen voor een breed scala aan projecten. Het is echter wel van belang dat je je realiseert dat er altijd een homo-emancipatoir doel gediend moet worden. Het moet kleinschalig zijn en de bijdrage van het Fonds moet substantieel zijn voor het project.

De volgende projecten komen sowieso niet in aanmerking voor subsidie:

    - Groot- en kleinschalige commerciele projecten.

    - Betaling van salarissen en reiskosten.

    - Priveprojecten welke niet homo-emancipatoir zijn.

    - Aanvragen voor boten voor de Amsterdam Gay Pride.

In principe zijn subsidies eenmalig.


VERANTWOORDING

Indien de subsidie wordt gegeven is het van belang dat de naam van Stichting Fonds De Trut uitdrukkelijk wordt vermeld. Wij willen op deze wijze het Fonds meer naamsbekendheid geven en zo onder de aandacht brengen van meer potentiele subsidieaanvragers. Na afloop van het project willen we bovendien een financiele verantwoording ontvangen.


AANVRAAGFORMULIER

Gebruik de button hieronder om het subsidie-aanvraagformulier te downloaden. Alleen volledig ingevulde formulieren met de gevraagde bijlages worden in behandeling genomen.